Judėjimas ir Jėgos
Kintamoji Srovė
Modernioji Fizika
Astronomija

Mažiau stresuok! Egzaminam ruoškis
kartu su ,,ScienceDive”

Don't stress it! Revise for exams
using ScienceDive

Pagal fizikos brandos egzamino medžiagą
sumodeliuota platforma, kuri padės,
lengviau bei įdomiau pasiruošti egzaminui.

Platus medžiagos vizualinis pateikimas skirtingomis
formomis padės įsisavinti informaciją, o galimybė
pačiam prisiliesti prie įvairių fizikos dėsnių paįvairins
mokymosi procesą.

,,ScienceDive”
platformos nauda

Features of
ScienceDive

01

Konspektai

Abstracts

Konspektai parengti pagal brandos egzamino programą.

Abstracts based on the outline of the physics exam.

02

Animacijos

Animations

Įvairios astronomijos animacijos.

Astronomy animations.

03

Grafikai

Graphs

Grafikai padedantis palyginti duomenis.

Graphs that allow to compare data easily.

04

Fizikos varikliukas

Physics engine

Interaktyvi erdvė skirta stebėti fizikos dėsniams.

Interactive tool to explore the laws of physics.

05

Klausimynas

MCQ

Puikus išmoktų žinių įsivertinimo įrankis.

Tool for reviewing the outcomes of self-learning.